PROYEK PP PRIOK

courtesy of PT. Pembangunan Perumahan

 

HUT SIB KE 4

HUT PT. SGG Prima Beton ke 4

 

HUT SIB KE 6

HUT PT SIB Ke 6